Szkolenia Okresowe kierowców zawodowych

plac nauki jazdy

Szkolenie okresowe dla kierowców posiadajacych prawa jazdy kat. D,D+E,D1,D1+E, które uzyskały prawo jazdy w okresie  od
1 stycznia 2006r. do 10 września 2008r.  są obowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia 10.09.2013r. Następne szkolenia okresowe odbywają sie co 5 lat.

Szkolenie okresowe dla kierowców posiadajacych prawo jazdy kat. C, C+E,C1,C1+E, które uzyskały prawo jazdy wydane w okresie od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2005r. są obowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do 10.09.2013r. Następne szkolenia okresowe odbywają się co 5 lat.

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych ( 1 godzina = 60 minut ), w tym :

  • 21 godzin zajęć - w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego
  • 14 godzin zajęć - w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio do poszczególnych grup prawa jazdy

autobus szkoleniowy z niebieskim napisem