Kwalifikacje Wstępne Kierowców Zawodowych

szary laptop

Kwalifikacja wstępna-szkolenie internetowe


Kwalifikację wstępną oraz kwalifikację wstępną uzupełniającą dla kierowców prawa jazdy kat. D,DE,D1,D1E, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2008r oraz dla kierowców  prawa jazdy kat.  C,CE,C1,C1E ,którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2009r.Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć (1 godzina = 60 minut )w tym :

  • część podstawowa 195 godzin zajęć teoretycznych
  • część specjalistyczna 65 godzin zajęć teoretycznych
  • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
  • 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych ( na płycie poślizgowej lub na symulatorze jazdy )

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca - szkolenie internetowe


Kwalifikację wstępną uzupełniajacą zobowiązany jest ukończyć kierowca, który chce pracować w transporcie drogowym w zakresie przewozu osób i rzeczy. Kwalifikację wstępną oraz kwalifikację wstępną uzupełniajacą dla kierowców prawa jazdy kat. D,DE,D!,D1E, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2008r oraz dla kierowców prawa jazdy kat. C,CE,C1,C1E, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2009r.Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć( 1 godzina =60 minut ), w tym:

  • 65 godzin zajęć teoretycznych
  • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

pan z kciukiem w górze